minh tien
CÁP ĐIỆN

MITIC cung cấp các loại cáp đặc chủng tròn hoặc dẹp chịu uốn, chịu sức căng dùng cho cầu trục và các loại cáp cao thế đặc chủng dùng cho lọc bụi điện. Ngoài ra MITIC cũng cung cấp cac thiết bị và phụ kiện như tang quấn cáp, các loại đầu cáp…
MITIC supply special power and control cable for crane and high voltage cable for electrostatic filter equipment…Mitic also supply cable reels, cable terminals.

Các loại cáp đặc biệt

Tang quấn cáp và cáp
Cable reel with cable

Cáp đặc biệt
Special cable

Cao cao thế dùng cho lọc bụi điện
High Voltage cable for electrostatic filter equipment

     
Các loại phụ kiện cáp – Cable accessories

Các loại đầu cáp
Pressure Sensor

Đầu cáp co rút nguội
Cold shrink terminal Cable
Bảo vệ cáp
Cable protection