minh tien
MÁY ĐO VÀ CẢM BIẾN

MITIC cung cấp đầy đủ các thiết bị kiểm tra và đo lường các thông số của mạch điện như dòng, áp, tần số, hệ số công suất, công suất, các thiết bị thử nghiệm máy cắt, động cơ, biến thế…
MITIC supply ammeter, voltmeter, power meter, circuit breaker tester, motor tester, transformer tester…
MITIC cung cấp đầy đủ các thiết bị điều chỉnh, kiểm tra và đo lường các thông số trong dây chuyền sản xuất như nhiệt độ, áp suất, đo mức, đo tốc độ vòng quay cùng các loại cảm biến.
MITIC supply sensors and equipment for Regulating and Measuring Parameters in process line

Các loại máy đo và phụ kiện – Measuring equipment and accessories

Ampe kế
Ammeter

Máy đo đa năng
Multimeter

Biến dòng
Current Transformer
     
 
 

Biến áp đo lường
Voltage Transformer

 
 
 
Các loại máy thử nghiệm – Testing equipment

Bộ thử nghiệm rơ-le
Relay Tester

Bộ thử nghiệm máy cắt
Circuit Breaker Tester

Bộ thử nghiệm động cơ
Electric motor tester
     
 
 

Bộ thử nghiệm biến thế
Transformer Tester

 
 
     
Thiết bị điều chỉnh và đo lường nhiệt độ
 Cặp nhiệt
Thermocouple
 Bộ điều chỉnh nhiệt độ
Thermostats
 Nhiệt kế hồng ngoại
Infrared thermometer
     
Thiết bị điều chỉnh và đo lường áp suất
Pressure Regulating and Measuring Equipment

Cảm biến áp suất
Pressure Sensor

Bộ điều chỉnh áp suất
Thermocouple
Đồng hồ áp suất
Pressure Gauge
     
Các loại lưu lượng kế, đo mức, đếm vòng quay
Flowmeter, Level measuring equipment, Tachometer

Bộ chỉ báo lưu lượng
Flow Indicator

Lưu lượng kế Vortex
Vortex Flowmeter
Đo mức
Level Measurement
 
 
 
 
 
Bộ đếm vòng quay
Tachometer
   
     
Các loại cảm biến tốc độ rung, cảm biến tiệm cận, cảm biến quang
Flowmeter, Level measuring equipment, Tachometer

Cảm biến tốc độ rung
Vibration velocity sensor

Cảm biến tiệm cận
Proximity Sensor
Cảm biến quang
Photoelectric Sensor