minh tien
MÁY THỬ NGHIỆM

MITIC cung cấp đầy đủ các thiết bị kiểm tra và đo lường các thông số của mạch điện như dòng, áp, tần số, hệ số công suất, công suất, các thiết bị thử nghiệm máy cắt, động cơ, biến thế…
MITIC supply ammeter, voltmeter, power meter, circuit breaker tester, motor tester, transformer tester…
MITIC cung cấp đầy đủ các thiết bị điều chỉnh, kiểm tra và đo lường các thông số trong dây chuyền sản xuất như nhiệt độ, áp suất, đo mức, đo tốc độ vòng quay cùng các loại cảm biến.
MITIC supply sensors and equipment for Regulating and Measuring Parameters in process line

Các loại máy thử nghiệm – Testing equipment

Bộ thử nghiệm rơ-le
Relay Tester

Bộ thử nghiệm máy cắt
Circuit Breaker Tester

Bộ thử nghiệm động cơ
Electric motor tester
     
 
 

Bộ thử nghiệm biến thế
Transformer Tester