minh tien
Tủ điện hợp bộ (Electrical switchgear)
•    MITIC cung cấp các tủ điện hợp bộ của các nhà sản xuất như SCHNEIDER, SIEMENS, ABB…

•    MITIC thiết kế và cung cấp các tủ phân phối và điều khiển dây chuyền sản xuất