minh tien
THIÊT BỊ ĐÓNG CẮT, ĐIỀU KHIỂN & BẢO VỆ MẠCH ĐIỆN
Tủ điện hợp bộ (Electrical switchgear)
   
 
Các hệ thống PLC, linh kiện, phụ tùng cho các tủ điện
Programmable logic Controller, Electrical components and Accessories
 
 
Các loại cáp điện động lực và điều khiển đặc biệt