Hợp đồng hosting cho CTY TNHH CÔNG NGHIỆP MINH TIẾN hết hạn vào 10-Thg8-2019. Hãy liên hệ myc.vyp@gmail.com để biết thêm chi tiết.